1. خانه
  2. قیمت خودرو ها
  3. قیمت ب ام و
  4. قیمت سری 3
  5. قیمت 328 آی (2012-2018)

قیمت ب ام و 328i 2012-2018

آخرین بروز رسانی :4 مهر 1399
  • قیمت کارخانه :1,350,000,000 (تومان)
  • قیمت بازار :---
اطلاعات فنی
نمایش بر اساس : 1397 1398
تاریخ قیمت کارخانه (تومان)
  • کمترین
  • بیشترین
قیمت بازار (تومان)
  • کمترین
  • بیشترین
فروردین

قیمت کارخانه (تومان)

1,249,000,000 1,249,000,000

قیمت بازار (تومان)

990,000,000 1,450,000,000
اردیبهشت

قیمت کارخانه (تومان)

0 1,249,000,000

قیمت بازار (تومان)

0 1,550,000,000
خرداد

قیمت کارخانه (تومان)

0 0

قیمت بازار (تومان)

0 0
تیر

قیمت کارخانه (تومان)

0 0

قیمت بازار (تومان)

0 0
مرداد

قیمت کارخانه (تومان)

0 1,350,000,000

قیمت بازار (تومان)

0 0
شهریور

قیمت کارخانه (تومان)

1,350,000,000 1,350,000,000

قیمت بازار (تومان)

0 0
مهر

قیمت کارخانه (تومان)

1,350,000,000 1,350,000,000

قیمت بازار (تومان)

0 0
آبان

قیمت کارخانه (تومان)

1,350,000,000 1,350,000,000

قیمت بازار (تومان)

0 0
آذر

قیمت کارخانه (تومان)

1,350,000,000 1,350,000,000

قیمت بازار (تومان)

0 1,300,000,000
دی

قیمت کارخانه (تومان)

1,350,000,000 1,350,000,000

قیمت بازار (تومان)

1,300,000,000 1,360,000,000
بهمن

قیمت کارخانه (تومان)

1,350,000,000 1,350,000,000

قیمت بازار (تومان)

1,360,000,000 1,550,000,000