1. خانه
  2. قیمت خودرو‌ها
  3. قیمت فولکس واگن
  4. قیمت تیگوان
  5. قیمت 2000توربو (نسل 2/2016-Present)

قیمت فولکس واگن تیگوان 2000توربو 2016-2019

آخرین بروز رسانی :24 مهر 1398
  • قیمت کارخانه :توقف فروش
  • قیمت بازار :900,000,000 (تومان)
اطلاعات فنی
نمایش بر اساس : 1397
تاریخ قیمت کارخانه (تومان)
  • کمترین
  • بیشترین
قیمت بازار (تومان)
  • کمترین
  • بیشترین
آذر

قیمت کارخانه (تومان)

335,000,000 335,000,000

قیمت بازار (تومان)

630,000,000 675,000,000
دی

قیمت کارخانه (تومان)

335,000,000 335,000,000

قیمت بازار (تومان)

640,000,000 655,000,000
بهمن

قیمت کارخانه (تومان)

335,000,000 335,000,000

قیمت بازار (تومان)

650,000,000 720,000,000
اسفند

قیمت کارخانه (تومان)

335,000,000 335,000,000

قیمت بازار (تومان)

720,000,000 870,000,000