1. خانه
  2. قیمت خودرو‌ها
  3. قیمت سایپا
  4. قیمت 131
  5. قیمت ای ایکس (1390-1399)

قیمت سایپا 131 ای ایکس 1390-1399

آخرین بروز رسانی :13 اردیبهشت 1399
  • قیمت کارخانه :---
  • قیمت بازار :---
اطلاعات فنی
نمایش بر اساس : 1397 1398
تاریخ قیمت کارخانه (تومان)
  • کمترین
  • بیشترین
قیمت بازار (تومان)
  • کمترین
  • بیشترین
site.month.list.farvardin

قیمت کارخانه (تومان)

0 37,381,000

قیمت بازار (تومان)

40,500,000 46,500,000
اردیبهشت

قیمت کارخانه (تومان)

37,381,000 37,381,000

قیمت بازار (تومان)

0 50,000,000
خرداد

قیمت کارخانه (تومان)

37,381,000 37,381,000

قیمت بازار (تومان)

44,700,000 49,800,000
تیر

قیمت کارخانه (تومان)

37,381,000 37,381,000

قیمت بازار (تومان)

44,000,000 46,000,000
مرداد

قیمت کارخانه (تومان)

37,381,000 37,381,000

قیمت بازار (تومان)

43,500,000 44,100,000
شهریور

قیمت کارخانه (تومان)

37,381,000 37,381,000

قیمت بازار (تومان)

41,000,000 43,900,000
مهر

قیمت کارخانه (تومان)

37,381,000 37,381,000

قیمت بازار (تومان)

40,500,000 43,900,000
آبان

قیمت کارخانه (تومان)

37,381,000 37,381,000

قیمت بازار (تومان)

43,900,000 50,000,000
آذر

قیمت کارخانه (تومان)

37,381,000 37,381,000

قیمت بازار (تومان)

48,800,000 51,200,000
دی

قیمت کارخانه (تومان)

37,381,000 37,381,000

قیمت بازار (تومان)

49,000,000 53,100,000
بهمن

قیمت کارخانه (تومان)

37,381,000 37,381,000

قیمت بازار (تومان)

53,400,000 60,500,000